Enneagram Aangebied deur Ena Theron - Gesertifiseerde Enneagram Fasiliteerder
enneagram Hartswater | Ena Theron

Werkswinkels
Werkswinkel word gewoonlik oor ‘n naweek op Hartswater aangebied. Soms word Enneagram kursusse ook oor tien weke aangebied. Vir die wat nie in die Noord-Kaap omgewing woon nie, word werkswinkels vir 12 of meer persone ook elders aangebied.

Enneagram werkswinkels Gesprekke geduurende ete by die Enneagram werkswinkel Ete by die Enneagram Werkswinkel

Bespreek vroegtydig aangesien slegs 16 persone geakkommodeer kan word.
Kursusfooie sluit etes en kursus materiaal in

1. Module 1: Persoonlikheidstipes
Kontak Ena Theron by 0823785771 vir meer inligting oor die volgende werkswinkel.

Die Enneagram Persoonlikheidstipes werkswinkel is vir diegene wat hulself graag beter wil leer ken en op soek is na geestelike diepte. Werkswinkel deelnemers leer ken hul fokus van aandag, hul emosionele tendense en hul geestelike gawes. Deelnemers is na die werkswinkel in staat om hul posisie te identifiseer.Die 9 tipes word bespreek en behandel, en 'n eksamplaar van elke tipe beskryf sy / haar innerlike prosesse.
(Die PerfeksionisDie VersorgerDie PresteerderDie RomantikusDie ObserweerderDie LojalisDie GenotsoekerDie BeskermerDie Vredemaker)

2. Module 2: Subtipes
Kontak Ena Theron by 0823785771 vir meer inligting oor die volgende werkswinkel.

Die Enneagram Subtipe werkswinkel is vir diegene wat reeds hulle Enneagramtipe leer ken het. Die subtipe werkswinkel neem die deelnemer 'n stappie verder op die innerlike reis van selfkennis en selfbewussyn. Elke persoonlikheid kan onderverdeel word in drie subtipes.
Die subtipes fokus op kwessies van:

Elke persoonlikheidstipe sal eienskappe van al drie subtipes toon, maar een subtipe neig om te domineer meer as die ander twee. As volwassenes is ons sensitief vir al drie areas van ons tipe, maar aan een area sal ons meer energie bestee en sal ons meer besorgd oor wees. 

3. Module 3: Integrasie van Persoonlikheidstipe en Subtipe
Kontak Ena Theron by 0823785771 vir meer inligting oor die volgende werkswinkel.

Hierdie Enneagram werkswinkel is vir diegene wat reeds Module 1 en Module 2 voltooi het en die geestelike waarde van die Enneagram leer ken het. Module 3 is vir diegene wat gereed is om diep interne werk te doen. Na Module 1 besef ons dat ons nog net aan die oppervlak raak. Module 2 het gehelp om die prentjie verder in te kleur. Module 3 is soos 'n legkaart. Ons het al die stukkies wat ons wil hê, en begin nou werk om al die stukke bymekaar te sit. Om die legkaartstukkies te kry wat pas, is baie persoonlike en diep interne werk. Deur ons eie legkaart te bou en onsself te obserweer, bou ons geduldig aan ‘n dieper verstaan van onsself en ander.

Enneagram South Africa

4. Module 4: Argetipes
Kontak Ena Theron by 0823785771 vir meer inligting oor die volgende werkswinkel.

Die Enneagram Argetipe werkswinkel is vir diegene wat reeds hulle Enneagramtipe sowel as subtipe leer ken het, en geleer het om hulself te obserweer. Die Argetipe werkswinkel neem ons 'n stappie verder op die innerlike reis van selfkennis en bewussyn.

Wanneer ons die Enneagramtipe en subtipe saam bestudeer, verstaan ons die argetipe. 'n Argetipe is daardie gawe wat in ons wese ingeweef is en wat niemand ons hoef te leer nie, ons weet instinktief hoe om dit te doen. So is die argetipe vir 'n voël die vermoë om 'n nes te bou, 'n voël hoef nie by sy ouers te leer om 'n nes te bou nie, hy kan dit instinktief doen. Die Argetipe werkswinkel help ons om ons Godgegewe gawe te ontdek.

5. Module 5: Drome
Kontak Ena Theron by 0823785771 vir meer inligting oor die volgende werkswinkel.

Die Enneagram Drome werkswinkel is vir diegene wat reeds hulle Enneagram tipe sowel as subtipe ken en geleer het om hulself te observeer. Dit is vir diegene wat graag die geestelike reis met hulself en God op ’n dieper vlak wil eksploreer.

Die Drome werkswinkel neem ons verder op ons geestelike reis. John Sandford noem drome “God’s forgotten language”. Tydens die werkswinkel leer ons om ons drome te onthou en om die boodskap wat deur ons drome na ons kom na waarde te skat. Ons leer ken droomtaal en droomsimboliek. Die werkswinkel leer ons drome verstaan en analiseer vanuit die Enneagram tipe en fiksasie. Drome word op ’n persoonlike sowel as ’n kollektiewe vlak bestudeer.


Enneagram aangebied deur Ena Theron Enneagram aangebied deur Ena Theron Enneagram Werkswinkels  
Spacer
Enneagram South Africa | Ena Theron
All rights reserved God's Creation | Website designer God's Creation