Enneagram Aangebied deur Ena Theron - Gesertifiseerde Enneagram Fasiliteerder
enneagram Hartswater | Ena Theron
Ena Theron - EnneagramWat is die Enneagram
Die Enneagram is een van die oudste modelle wat menslike bewussyn beskryf. In Grieks beteken “ennea” nege en “grammos” beteken diagram. Die Enneagram beskryf nege verskillende persoonlikhede wat op sielkunde gebaseer is. Dit wys nege verskillende maniere waarop realiteit waargeneem word en die reaksie daarop. Die Enneagram beskryf nege verskillende maniere van dink, nege verskillende emosionele reaksies en nege verskillende etiese en geestelike waardes.

 Die Enneagram is ’n antieke lering wat al eeue aan die mensdom bekend is. Dit is vir die eerste keer in Amerika in 1972 deur die Amerikaanse psigiater, Cloudio Naranjo, gebruik. Hy het die beskrywende metode (narrative tradition) gebruik om die Enneagram te onderrig. Die metode is verder verfyn deur Helen Palmer, 'n professor in Sielkunde.

Fasiliteerders wat onderrig is in die Palmer-metode, gebruik vrae en beskrywings van elke persoonlikheid om die deelnemers te lei om hulle psigiese prosesse te beskryf. Vraelyste wat gedrag evalueer word nie gebruik nie, aangesien die metode op interne psigiese prosesse eerder as op gedrag fokus.

Oor die Fasiliteerder.

Ena TheronWeens die plattelandse behoeftes werk sy nou ook toenemend met volwassenes. Tydens haar werk met volwassenes besef sy die behoefte aan 'n geestelike dimensie, wat nie altyd deur die sielkunde aangespreek word nie. Dit word 'n geestelike soeke om die sielkunde en die geestelike te integreer. In 2006 het sy 'n Enneagram kursus in Bloemfontein bygewoon. Die Enneagram vervul die soeke na integrasie tussen die sielkunde en die geestelike en steek 'n vuur aan die brand. In 2007 reis sy na Port Elizabeth en bekwaam haar as 'n Enneagram fasiliteerder onder die leiding van Elizabeth Dugmore. Elizabeth Dugmore het in Amerika onder leiding van Helen Palmer en David Daniels... lees meer
 
Enneagram Simbole

Hoe die Enneagram ons kan help
Wanneer ons die plek waar ons op die Enneagram funksioneer identifiseer, stel dit ons in staat om deur selfwaarneming ons sterktes en gawes te ontwikkel. Die Enneagram help ons om onsself te leer ken. In die woorde van die antieke filosoof, Socrates: “Know Thyself”. Ons kry insig in ons denke, gevoelens, begeertes en motivering. Wanneer ons onsself beter verstaan, kan ons leer om self ons beste vriend te wees. Wanneer ons onsself ken hoef ons nie meer outomaties te reageer nie, maar kan ons 'n oomblik neem om ons denke en emosies waar te neem voordat ons reageer.

Enneagram

Die Enneagram ontbloot die onbewuste aannames wat ons gebruik om onsself te definieer, ons werk te definieer en die manier waarop ons in verhouding met ander is. Die Enneagram lig nie net jou eie sterktes en uitdagings uit nie, maar help jou ook om die gedrag van jou lewensmaat, kinders, familielede en kollegas beter te verstaan. Die Enneagram sal jou in ʼn beter posisie plaas om te verstaan waarom mense soms eienaardig, soms selfsugtig, soms betowerend en soms verleidelik optree. Die Enneagram stel ons in staat om ander te sien soos hulle hulself sien en om nie te dink hulle is net ʼn variasie of afwyking van ons eie tipe persoonlikheid nie. Daar is nege tipe maniere om die wêreld te sien en nie net my manier nie. Die Enneagram stel ons in staat om nie ander tipes te oordeel as reg of verkeerd nie.

Die doel met die studie van die Enneagram is om die eeue-oue filosofiese vraag: “Wie is ek?” te antwoord. Die doel is nie om die persoonlikheid te verander nie, maar eerder om die beperkinge van ons gefikseerde persoonlikheid los te maak en om die gesonde dele te behou. Die Enneagram ervaring vra dapperheid, want ons word met ons eie skadukant gekonfronteer (die sielkundige Carl Jung beskryf dit as die shadow).  Die uitdaging is om onsself te aanvaar met sterktes en gawes én met swakhede en skadu’s. Hoe meer selfaanvaarding plaasvind, hoe minder onbeweeglik is die persoonlikheid en hoe meer kan God se gawes deur ons vloei. In die woorde van Carl Jung: “The most terrifying thing is to accept yourself completely”.

Spacer
Enneagram South Africa | Ena Theron
All rights reserved God's Creation | Website designer God's Creation