Enneagram Aangebied deur Ena Theron - Gesertifiseerde Enneagram Fasiliteerder
enneagram Hartswater | Ena Theron

Hoe dit werk
Enneagram werkswinkels word in die verhaaltrant (narrative style) aangebied. Werkswinkel deelnemers herken hul eie posisie op die Enneagram deur na eksemplare te luister wat hul eie posisie ken. Die Enneagram beskryf nege verskillende posisies. Die posisies word genoem na die nommer, bv 'n 1 of 'n 8 of 'n 9. Die Enneagram verduidelik hoe elk van die 9 tipes se fokus van aandag en emosionele tendense verskil. Die Enneagram beskryf ook 9 verskillende geestelike gawes.

Die Enneagram word gebruik as 'n kaart wat interne prosesse beskryf en sodoende help dit werkswinkel deelnemers om hulself beter te verstaan. Die Enneagram word nie gebruik as 'n klassifikasie hulpmiddel om mense in kategorieë te plaas nie. Om die rede word daar ook nie van vraelyste gebruik gemaak nie. Vraelyste kan verkeerdelik op gedrag fokus. Gedrag kan deur jou omgewing gemodelleer word. Die Enneagram fokus eerder op interne motivering as op gedrag.

Enneagram Werkswinkel Ena Theron Enneagram werkswinkel

Die Enneagram word aangebied in modules. Die modules kan soos volg omskryf word:

1.    Module 1: Persoonlikheidstipes
Die Enneagram Persoonlikheidstipes werkswinkel is vir diegene wat hulself graag beter wil leer ken en op soek is na geestelike diepte. Werkswinkel deelnemers leer ken hul fokus van aandag, hul emosionele tendense en hul geestelike gawes. Deelnemers is na die werkswinkel in staat om hul posisie te identifiseer. Die volgende 9 tipes word bespreek en behandel en 'n eksamplaar van elke tipe beskryf sy innerlike prosesse:

Enneagram
Tipe 1   Die Perfeksionis
Tipe 2   Die Versorger
Tipe 3   Die Presteerder
Tipe 4   Die Romantikus
Tipe 5   Die Obserweerder
Tipe 6   Die Lojalis
Tipe 7   Die Genotsoeker
Tipe 8   Die Beskermer
Tipe 9   Die Vredemaker

Sien Werkswinkel

2.    Module 2: Subtipes
Die Enneagram Subtipe werkswinkel is vir diegene wat reeds hulle Enneagramtipe leer ken het. Die subtipe werkswinkel neem die deelnemer 'n stappie verder op die innerlike reis van selfkennis en selfbewussyn. Elke persoonlikheid kan onderverdeel word in drie subtipes. Die subtipes fokus op kwessies van:

Elke persoonlikheidstipe sal eienskappe van al drie subtipes toon, maar een subtipe neig om te domineer meer as die ander twee. As volwassenes is ons sensitief vir al drie areas van ons tipe, maar aan een area sal ons meer energie bestee en sal ons meer besorgd oor wees. Die dominante subtipe is die area waar ons 'n fisieke en emosionele pre-okkupasie ontwikkel, maar dit is ook die area waar ons God se gawes na die wêreld bring.

Tydens die Subtipe werkswinkel leer ken ons ons dominante subtipe en oefen ons om elke oomblik bewus te wees van God se Gees soos wat ons in die wêreld beweeg. Sien Werkswinkel

Enneagram

3.    Module 3: Integrasie van Persoonlikheidstipe en Subtipe
Die Enneagram werkswinkel is vir diegene wat reeds Module 1 en Module 2 voltooi het en die geestelike waarde van die Enneagram leer ken het. Module 3 is vir diegene wat gereed is om diep interne werk te doen. Na Module 1 besef ons dat ons nog net aan die oppervlak raak. Module 2 het gehelp om die prentjie verder in te kleur. Module 3 is soos 'n legkaart, ons het al die stukkies wat ons wil hê en die werk om al die stukke bymekaar te sit, begin nou. Om die legkaartstukkies te kry wat pas, is baie persoonlike en diep interne werk. Deur ons eie legkaart te bou en onsself te obserweer, bou ons geduldig aan ons verstaan van onsself en ander.

Module 3 behandel elk van die 9 tipes tesame met die subtipe. Die module kyk hoe die energie van die persoonlikheidstipe en die energie van die subtipe saamwerk om aan elke individu sy unieke karaktertrekke en gawes te gee. Sien Werkswinkel

4.    Module 4:    Argetipes
Die Enneagram Argetipe werkswinkel is vir diegene wat reeds hulle Enneagramtipe sowel as subtipe leer ken en geleer het om hulself te obserweer. Die Argetipe werkswinkel neem ons 'n stappie verder op die innerlike reis van selfkennis en bewussyn.

Wanneer ons die Enneagramtipe en subtipe saam bestudeer, verstaan ons die argetipe. 'n Argetipe is daardie gawe wat in ons wese ingeweef is en wat niemand ons hoef te leer nie, ons weet instinktief hoe om dit te doen. So is die argetipe vir 'n voël die vermoë om 'n nes te bou, 'n voël hoef nie by sy ouers te leer om 'n nes te bou nie, hy kan dit instinktief doen. Die Argetipe werkswinkel help ons om ons Godgegewe gawe te ontdek.

Enneagram

Die werkswinkel fokus dan verder op wat ons met hierdie gawe maak. Laat ons hierdie gawe deur ons menslikheid vloei of kan ons so teenwoordig en Godsbewus wees dat hierdie gawe suiwer na die wêreld vloei? Ons ondersoek die Judas in onsself en ons geneigdheid om Christus in ons te verraai. Sien Werkswinkel

5.    Module 5:    Drome
Die Enneagram Drome werkswinkel is vir diegene wat reeds hulle Enneagram tipe sowel as subtipe ken en geleer het om hulself te observeer. Dit is vir diegene wat graag die geestelike reis met hulself en God op ’n dieper vlak wil eksploreer.

Die Drome werkswinkel neem ons verder op ons geestelike reis. John Sandford noem drome “God’s forgotten language”. Tydens die werkswinkel leer ons om ons drome te onthou en om die boodskap wat deur ons drome na ons kom na waarde te skat. Ons leer ken droomtaal en droomsimboliek. Die werkswinkel leer ons drome verstaan en analiseer vanuit die Enneagram tipe en fiksasie. Drome word op ’n persoonlike sowel as ’n kollektiewe vlak bestudeer.

Die werkswinkel word oor 10 weke op onderskeidelik Dinsdag oggende 10:00 en Dinsdagaande 18:00 aangebied. Werkswinkel deelnemers sal geleentheid kry om hul drome te deel en sodoende sal die kollektiewe inhoud van drome vir almal beskikbaar wees. Sien Werkswinkel

Spacer
Enneagram South Africa | Ena Theron
All rights reserved God's Creation | Website designer God's Creation